“ซูกะโนมิกส์” ภาคต่อ ศก.ญี่ปุ่น ปฏิวัติ “สังคมสูงวัย” สู่ “สังคมออนไลน์”

นอกจากนี้ที่ผ่านมา “ซูกะ” ยังสั่งการให้กระทรวงสื่อสารฯหาแนวทางปรับลดค่าบริการมือถือในญี่ปุ่น ซึ่งมีราคาแพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยมีเป้าหมายจะให้ลดลงถึง ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL