MongoDB เปิดตัว 4 โปรดักส์ในตระกูล MongoDB Cloud Platform นักพัฒนาทำงานข้อมูลได้ง่ายขึ้น

mongodb 2020 logo - MongoDB เปิดตัว 4 โปรดักส์ในตระกูล MongoDB Cloud Platform นักพัฒนาทำงานข้อมูลได้ง่ายขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
MongoDB ประกาศเปิด 4 โปรดักส์ใน MongoDB Cloud Platform ให้ใช้ในแบบ General Availability ได้แก่ MongoDB 4.4, Atlas Data Lake, Atlas Search, และ MongoDB Realm

MongoDB 4.4
MongoDB 4.4 นั้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ MongoDB ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในงานหลายประเภท โดยได้เพิ่มความสามารถที่ชุมชนนักพัฒนาได้ร้องขอกันมาในเวอร์ชันก่อนๆ เช่น การทำ Union, การปรับ Shard Key ของ Document ได้ ช่วยให้การสเกลระบบมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น, การเพิ่มประสิทธิภาพในการ Read ข้อมูลด้วยเทคนิค Hedged read ซึ่งจะส่งคำขอ Read ไปยังสำเนาต่างๆในระบบและรับคำตอบที่เร็วที่สุด
Atlas Data Lake
Atlas Data Lake เป็นโซลูชันที่ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับ S3 Storage ได้โดยตรงจาก MongoDB Atlas UI และสามารถรัน Query เพื่อเรียกดูและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที โซลูชันนี้เป็นบริการแบบ Serverless ผู้ใช้เพียงเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการ

Source Link

Comments

Copied title and URL