Google เตรียมเปลี่ยนกระบวนการ 2FA ยืนยันผ่านมือถือที่ล็อกอิน แทนการส่ง SMS

Google เลยปรับค่าเริ่มต้นของการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน ในการล็อกอินเข้าใช้บริการของ Google ให้เป็นการส่ง notification บนมือถือแทนการส่ง SMS ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL