เตือนระวังถูกแฮกเบอร์บ้าน โทรไปต่างประเทศ พบบางรายเจอค่าบริการ7แสน!

“เรื่องนี้ถือเป็นปัญหาอาชญากรรมทางด้านโทรคมนาคม ... สามารถโทรออกด้วยโทรศัพท์มือถือซึ่งยากต่อการแฮกมากกว่าโทรศัพท์บ้าน.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL