Messenger Rooms บริการประชุมทางไกลสูงสุด 50 คน จาก Facebook เปิดให้ใช้งานได้แล้วในประเทศไทย

... และ Windows สำหรับวิธีเข้าใช้บริการดังกล่าวบนมือถือ ก็ให้เข้ามาที่หน้าจอหลักของแอป Messenger จากนั้นเลือกไปที่เมนู People และกด Create a Room ได้เลย.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL