จ่ออัปเดตเวอร์ชัน แอปฯไทยชนะ ให้เช็กอินเป็นกลุ่ม

... ร้านค้าส่ง และร้านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ที่ไม่ผ่านการประเมิน ถ้าเราไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิม ไม่อยากไปถึงระลอกที่ 2 ต้องไม่ประมาทเพื่ออยู่ได้อย่างปลอดภัย
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL