เปลี่ยนมือถือ iPad และ Tablet ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่ของเด็กน้อย

ช่วงนี้เด็กเล็ก ๆ อยู่บ้าน ไปไหนไม่ได้ บางคนวิ่งเล่น บางคนนั่งเล่นมือถือของคุณแม่ บางคนนั่งเล่น iPad หรือ Tablet ของคุณพ่อ อุปกรณ์ Electronic เหล่านี้หากใช้ให้ถูกวิธี ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL