จุฬาฯ -กสิกรไทย ก้าวสู่ Digital Lifestyle University ดันแพลตฟอร์ม CU NEX ให้บุคลากรใช้งาน

... New Normal จึงไม่ใช่เรื่องยกสำหรับนิสิตจุฬาฯ เพราะก่อนหน้านี้ การใช้งาน CU NEX ทำให้งานหลายๆ ส่วนในมหาวิทยาลัยมีความเป็นดิจิทัลผ่านมือถืออยู่แล้ว.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL