[Video Webinar] Mission แบบไหนต้องใช้ Wi-Fi 6? โดย Huawei

huawei logo 2 - [Video Webinar] Mission แบบไหนต้องใช้ Wi-Fi 6? โดย Huawei เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Huawei Webinar เรื่อง “Mission แบบไหนต้องใช้ Wi-Fi 6?” พร้อมเจาะลึกถึงฟังก์ชันการทำงาน และนวัตกรรมที่มีอยู่ใน Huawei AirEngine รวมถึงการนำเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับลักษณะงานขององค์กร ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณประยุทธ์ ตั้งสงบ IP CTO และคุณจักรี ทิพย์สุภา Network Product Manager จาก Huawei Enterprise Thailand
ภายใน Webinar นี้ท่านจะได้อัปเดตความก้าวหน้าของมาตรฐาน Wi-Fi 6 (802.11ax) มาตรฐานเครือข่ายไร้สายสำหรับองค์กรยุคใหม่ พร้อมเจาะลึกฟังก์ชันการทำงาน และคุณสมบัติเฉพาะที่มีอยู่ใน AirEngine โซลูชัน Wi-Fi 6 ระดับ Enterpiese-class อง Huawei รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับลักษณะงานและธุรกิจประเภทต่

Source Link

Comments

Copied title and URL