5G มาแล้ว แต่อะไรคือความหมายของคำว่าปลอดภัย

วันนี้เราเริ่มเห็นจุดเริ่มต้นของการใช้งาน 5G เป็นในโทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อปบางรุ่น แต่ในไม่ช้าอุปกรณ์ IoT 5G ที่สร้างมาเพื่อใช้งานในสำนักงานหรือในบ้านจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ IoT 5G จะถูกฝังอยู่ในทุกสิ่งตั้งแต่คอมพิวเตอร์ไปจนถึงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องซักผ้า หรือตู้เย็นภายในบ้าน มันเป็นสิ่งจำเป็นมากที่คนยุคดิจิทัลต้องความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดไม่ปลอดภัยนี้
.
5G ยังมีปัญเดิมกับ 3G หรือ 4G คือเราจะมองไม่เห็น Data ที่ถูกส่งไประหว่างคลื่น เราไม่สามาถแยกได้ว่า กิจกรรมบนคลื่นแบบใดเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตราย โดยจุดเด่นหลัก ๆ ของเทคโนโลยี 5G คือการส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูง ความหน่วงของสัญญาณ (Latency) ต่ำ และในหนึ่งจะพื้นจะสามารถรับรับอุปกรณ์ที่มากกว่า 1 ล้านชิ้น และนั่นทำให้การตรวจสอบกิจกรรมอันตรายที่ถูกส่งไปมาระหว่าง 5G ทำได้ยากมาก
ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มมากขึ้น หากเราใช้อุปกรณ์ IoT ที่ไม่ได้มาตร

Source Link

Comments

Copied title and URL