[Guest Post] ฟูจิ ซีร็อกซ์ บริษัทแรกของญี่ปุ่นที่ได้เรตติ้งสูงสุดด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐ NIST SP 800-171

logoFUJI xerox 300x157 1 - [Guest Post] ฟูจิ ซีร็อกซ์ บริษัทแรกของญี่ปุ่นที่ได้เรตติ้งสูงสุดด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐ NIST SP 800-171 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ฟูจิ ซีร็อกซ์ กลายเป็นบริษัทแรกของญี่ปุ่นที่ได้เรตติ้งสูงสุดด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐ NIST SP 800-171 ได้รับการยอมรับด้านมาตรการความปลอดภัยที่ก้าวหน้าสำหรับอุปกรณ์/เครื่องพิมพ์สีดิจิทัลมัลติฟังก์ชันซีรีส์ ApeosPort
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด กลายเป็นบริษัทแรกในญี่ปุ่นที่คว้าเรตติ้งความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดระดับ AAAis*1 สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐ NIST SP 800-171 ในอุปกรณ์/เครื่องพิมพ์สีดิจิทัลมัลติฟังก์ชันซีรีส์ ApeosPort*2 ทั้งนี้ NIST SP 800-171 คือกรอบมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดโดยสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐ (NIST) ซึ่งให้คะแนนโดย I. S. Rating Co., Ltd. และมีผลเฉพาะกับซีรีส์ ApeosPort ที่จำหน่ายในญี่ปุ่นเท่านั้น
 
 
การปฏิบัติตามข้อกำหนด NIST SP 800-171 ต้องผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยระดับสูง 110 ซึ่ง ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้พิจารณาข้อกำหนดเหล่านั้นแล

Source Link

Comments

Copied title and URL