Cloudflare ออกเครื่องมือ ‘Cache Analytics’

cloudflarecache analytics - Cloudflare ออกเครื่องมือ ‘Cache Analytics’ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Cloudflare ได้ประกาศออกเครื่องมือช่วยวิเคราะห์เนื้อหาในการใช้แคช สำหรับลูกค้าประเภท Pro, Business และ Enterprisecredit : Cloudflare

หากเราสามารถเข้าใจการใช้งานข้อมูลในแคชได้และสามารถ Tuning ให้แคชทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซิร์ฟเวอร์แคชก็จะตอบสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการได้รวดเร็วกว่านั่นเองเพราะอยู่ใกล้กว่า ในขณะที่เจ้าของเว็บก็ไม่จำเป็นต้องเสียค่า Data Transfer ซึ่งเป็นรายจ่ายหลักของการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ความสามารถในการวิเคราะห์ได้ว่าแคชที่ลูกค้าใช้งานอยู่มีประสิทธิภาพแค่ไหนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยความสามารถของเครื่องมือที่ Cloudflare ออกมาใหม่สรุปได้ดังนี้

สามารถดูได้ว่ามีเนื้อหาอะไรที่ไม่อยู่ในแคชแต่สมควรมี อะไรหมดอายุ หรือไม่อัปเดตผู้ใช้งานจะสามารถเรียกดูข้อมูลอย่างเจาะจงได้ด้วยการ Filter ตาม Hostname หรือตัวเลือกอื่นๆ ได้แสดงยอดของ Top การใช้งานต่างๆ ให้เห็นภาพรวม

Source Link

Comments

Copied title and URL