'คนละครึ่ง' เผย 5 คำถาม ต้องรู้ รับสิทธิ 'เงิน 3000 บาท'

สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือซ้ำในการลงทะเบียนได้หรือไม่. สำหรับการลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่งนั้น จะไม่เหมือนกับเราไม่ทิ้งกัน คือ เบอร์ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL