คอลัมน์เสือใหญ่ : สงบจิต-นั่งทับมือ

การทำตัวของนักลงทุนไทย ก็สงบจิต นั่งทับมือ ถือเงินสดไว้เยอะ ๆ แต่ถ้ารู้สึกคันมือ ค่อย ๆ เลือกเก็บหุ้น ทำตัวฟิน ๆ ชิววว์ ๆ ไป. สมภพ ศักดิ์พันธ์ุพนม. @@@ AWC ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL