Fortinet Webinar Series EP #10: Build the Advanced SOC

fortinet logo w150 3 - Fortinet Webinar Series EP #10: Build the Advanced SOC เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


ด้วยการผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามอย่างรวดเร็ว และการขยายขอบพื้นที่ของการบุกรุกโจมตี ทำให้การต่อสู้ระหว่างองค์กรขนาดใหญ่กับอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้จะถึงจุดพลิกผันเต็มที เป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมป้องกันจะสามารถเอาชนะได้ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอาชญากรไซเบอร์กำลังนำ AI เข้ามาใช้เป็นตัวช่วยในการวิเคราห์จุดอ่อน และใช้เทคนิคในการพัฒนาแบบ Agile ที่ล้ำหน้าเกินกว่าที่นักวิเคราะห์ขั้นสูง หรือแม้แต่ระบบการป้องกันล่าสุดของเครือข่ายจะรับมือได้ทัน
Fortinet Thailand ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฎิบัติการด้าน IT Security ร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง Build the Advanced SOC ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2020 เวลา 10.00 น ผ่าน Live Webinar ฟรี!
โดยเนื้อหาที่น่าสนใจใน EP #10 ท่านจะได้พบกับโซลูชันการป้องกันของ Fortinet ที่ใช้ AI ในหลากหลายรู

Source Link

Comments

Copied title and URL