ผสานแอปพลิเคชันและข้อมูลเข้าด้วยกัน ด้วย IBM Cloud Pak for Integration

ingram ibm logo 2 - ผสานแอปพลิเคชันและข้อมูลเข้าด้วยกัน ด้วย IBM Cloud Pak for Integration เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


วิถีการดำเนินการขององค์กรในสมัยใหม่คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยดึงความสามารถในการเจาะลึก วิเคราะห์ ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลง และสเกลอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพของธุรกิจโดยรวม แม้แนวคิดนี้จะฟังดูไม่ซับซ้อน แต่รายละเอียดปลีกย่อยและวิธีการจัดการให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวนั้นไม่ง่ายเลย


ความท้าทายหนึ่งที่ธุรกิจหลายรายต้องเผชิญ คือขั้นตอน Integration ซึ่งคือการเชื่อมต่อระบบและบริการ Microservices ที่มีหน้าที่ ลักษณะการทำงาน และธรรมชาติที่หลากหลายเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐาน และที่สำคัญในปัจจุบันคือธุรกิจต้องทำการ Integration ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เพื่อตอบโจทย์ใหม่ตลอดเวลา การ Optimize ทุกแง่มุมของ Integration จึงอาจน่าปวดหัว หากธุรกิจไม่มีผู้ช่วยอย่าง IBM Cloud Pak for Integ

Source Link

Comments

Copied title and URL