ชาวบ้านฮือต้านตั้งเสาสัญญาณมือถือ หวั่นอันตรายกระทบคลื่นสมอง!

โดยเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือดังกล่าว ได้รับอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามหนังสือเลขที่ 153/2563 ลงนามโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL