Decoder รหัสลับ พบรัก โดย อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์

เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์เดิมของสาวสวยคนนี้ วิเคราะห์ตามศาสตร์พลังตัวเลขแล้วพบว่า มีเลข 5 อยู่หลายตัว ไม่ได้ว่าเลข 5 ไม่ดี เพียงแต่ เลข 5 จะมีความหมายว่า ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL