[Video Webinar] เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันโดย SolarWinds

solarwinds westcon logo - [Video Webinar] เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันโดย SolarWinds เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SolarWinds Webinar เรื่อง “เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน” พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีด้าน IT Operation Management (ITOM) ล่าสุดให้สอดคล้องกับ New Normal ของการทำงานในองค์กร เช่น การพลิกโฉมธุรกิจ, การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝัน หรือการทำงานจากภายนอกสถานที่ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณ Niti Charoenkwanchai, Country Development Manager – Indochina จาก SolarWinds
จากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดในปัจจุบัน หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการทำงานให้กับพนักงานไปสู่รูปแบบใหม่ เพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถดำเนินงานต่อไปได้ นั่นคือ การทำงานแบบ Work From Home (WFH) ส่งผลให้การทำงานมุ่งสู่ความเป

Source Link

Comments

Copied title and URL