[Guest Post] AVEVA และ SCG แถลงความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อสร้าง “Digital Reliability Platform”

cover 5 300x157 1 - [Guest Post] AVEVA และ SCG แถลงความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อสร้าง “Digital Reliability Platform” เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านกลยุทธ์เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล ทวินทางวิศวกรรม และควบคุมการบริหารประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาจัดการเพื่อป้องกันเหตุขัดข้องที่ไม่คาดคิด 
จากซ้ายไปขวา 1) เอกสิทธิ์ วีรสาร : ผู้จัดการ ฝ่าย คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AVEVA Group 2) สิทธิชัย ลุมพิกานนท์ : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย และพัฒนาธุรกิจ AVEVA Group 3) มงคล เฮงโรจนโสภณ: ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 4) เจริญชัย ประเทืองสุขศรี: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด
 
AVEVA ผู้นําโลกด้านวิศวกรรมและซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรม พร้อมด้วยธุรกิจเคมีภัณฑ์เครือเอสซีจี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีที่ใหญ่สุดในประเทศไทยและเป็นคู่แข่งที่สำคัญในเอเชีย แถลงความร่วมมือด้านกลยุทธ์เพื่อพัฒนา Digital Reliability Platform หรือ

Source Link

Comments

Copied title and URL