ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ INFOR & AWS VIRTUAL ROADSHOW | 8 กรกฏาคม 2563

Virtual Roadshow 752x514px Facebook 061520 Content 1 600x410 1 - ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ INFOR & AWS VIRTUAL ROADSHOW | 8 กรกฏาคม 2563 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ขอเชิญผู้บริหารธุรกิจและทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ INFOR & AWS VIRTUAL ROADSHOW ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 เพื่อรับชมอัปเดตล่าสุดของเทคโนโลยีระบบ ERP สำหรับบริหารจัดการธุรกิจบน Cloud ที่ลงเนื้อหาเจาะลึกสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละประเด็นสำคัญ ทั้งระบบ Warehouse, ระบบบริหารจัดการโรงงาน และระบบบริหารจัดการสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้
Infor & AWS Virtual Roadshow
วันที่ 8 กรกฏาคม 2563
เวลา 8.30 – 12.15 (เวลาเมืองไทย)
รูปแบบ สัมมนาออนไลน์
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://pages.infor.com/20200708-manufacturing-erp-event-discover-the-new-business-agility.html?utm_source=Outlook&utm_campaign=ERP-FY21-I4E-20952-ASN-AWSInfor_cloudday_ALL-010+InforHostedEvent+Event+APAC+South-Asia+ERP&utm_medium=Em

Source Link

Comments

Copied title and URL