จับ 3 ชาวจีน พกเงิน 8 ล้าน ลอบข้ามลำน้ำเมยเข้าไทย

ผลการตรวจค้นสัมภาระของชาวจีน พบเงินสดประมาณ 8 ล้านบาท โทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 เครื่อง และเสื้อผ้าของใช้ โดยการเดินทางข้ามแม่น้ำเมย มายังประเทศไทย ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL