[Guest Post] อรูบ้า (Aruba) เปิดตัว Aruba ESP แพลตฟอร์มคลาวด์-เนทีฟ (Cloud-Native) แรกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบเครือข่ายปลายทางอัจฉริยะ (Intelligent Edge)

Aruba ESP Enabling a Unified Infrastructure 600x450 1 - [Guest Post] อรูบ้า (Aruba) เปิดตัว Aruba ESP แพลตฟอร์มคลาวด์-เนทีฟ (Cloud-Native) แรกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนระบบเครือข่ายปลายทางอัจฉริยะ (Intelligent Edge) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
กรุงเทพมหานคร – วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563, อรูบ้า (Aruba) หนึ่งในเครือบริษัทฮิวเล็ตต์แพ็คการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์  (NYSE: HPE) เปิดตัว Aruba ESP (Edge Services Platform) เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่ใช้พลังความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวขับเคลื่อนแพลตฟอร์มคลาวด์-เนทีฟ เพื่อคาดการณ์และแก้ไขปัญหาที่ระบบเครือข่ายส่วนปลาย (Network Edge) ก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดขึ้น Aruba ESP มีรากฐานการพัฒนาขึ้นมาจาก AIOps, Zero Trust network security และ Unified Infrastructure ครอบคลุมทุกระบบเครือข่ายระดับ Campus Network , Data Center รวมถึงสาขาและพนักงานที่ปฏิบัติงานจากระยะไกล (Remote Worker)          Aruba ESP ทำงานได้โดยอัตโนมัติอย่างครบวงจรทั้งหมดในหนึ่งเดียวซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุมทุกโดเมน, รับประกันความพึงพอใจการให้บริการ (SLA), ตรวจสอบความผิดปกติและสามารถปรับปรุงประสิ

Source Link

Comments

Copied title and URL