'บังคับคดี'แจงทำตามขั้นตอนยึดที่ สาวเป็นหนี้ซื้อมือถือขายทอดตลาด

จากกรณีนางสุรีพร ศรีทอง ชาว อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อายุ 38 ปี ซื้อมือถือด้วยระบบเงินผ่อน แต่ผ่อนชำระได้เพียง 2 งวด จากนั้นไม่สามารถผ่อนส่งตามสัญญาได้จนถูก ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL