ภัย “มือถือ” ทำลายเด็ก!

จรินทร์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ (จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาโรคตาเด็ก ตาเหล่ มะเร็งลูกตา โรงพยายาล บีเอ็นเอช.) กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่หลักฐานยืนยันแน่ชัด ว่าการดูมือถือเป็นตัว ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL