VMware จับมือ Samsung ผลักดันเทคโนโลยี 5G สู่ Communication Service Provider

vmware telco cloud operations 600x339 1 - VMware จับมือ Samsung ผลักดันเทคโนโลยี 5G สู่ Communication Service Provider เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
VMware และ Samsung Electronics ได้ออกมาเผยถึงความร่วมมือในการผลักดันตลาด 5G ร่วมกัน เพื่อให้ธุรกิจกลุ่ม Communication Service Provider (CSP) นั้นสามารถวางระบบโครงข่าย 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานเทคโนโลยี 5G จาก Samsung เข้ากับ Containerized Network Function (CNF) และ Virtualized Network Function (VNF) จาก VMware Telco Cloud Platform
Credit: VMware
แนวทางหนึ่งในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ 5G ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการนำแนวคิด Cloud Native Network มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการทำงาน และสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะทางของลูกค้าผู้ใช้งาน 5G ให้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยระบบเครือข่ายเบื้องหลัง 5G นี้จะต้องเป็นแบบ Cloud-First Automated Network เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำที่สุดด้วย
ในความร่วมมือครั้งนี้ Samsung แล

Source Link

Comments

Copied title and URL