อังกฤษกำลังจะเริ่มแบนผู้ให้บริการที่มีการขายมือถือที่ล็อคเครือข่ายภายในช่วงเดือน ธันวาคม 2021

ภายในเนื่องหามีการให้เหตุผลว่าเพื่อเปิดให้ผู้บริโภคได้ล็อกค่ายตามที่ต้องการและยังสามารถประหยัดเงิน และช่วยให้ มีความคล่องตัวในการเลื่อนและทำให้การซื้อมือถือแบบ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL