"จักษุแพทย์" เตือนใช้มือถือนานอาจเกิด "ภาวะเพ่งค้าง"

"จักษุแพทย์" เตือนใช้มือถือนานอาจเกิด "ภาวะเพ่งค้าง" แนะใช้หลัก 20-20-20 เพื่อความปลอดภัยต่อดวงตา. รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL