'ของไม่งาม ถ้าอยู่ถูกที่ก็งามได้' คมความคิดจากศิลปินแห่งชาติ วิโชค มุกดามณี

ชิ้นส่วนเล็กใหญ่ของสิ่งที่เคยประกอบร่างเป็นจักรยาน โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าเกินเก็บ ตอไม้ถูกทิ้ง ไม้หมอนรถไฟที่ไม่มีใครแยแส รวมไปถึงเศษเหล็กเศษไม้ที่ไม่มีใครต้องการ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL