Zoom เปิดให้บริการเข้ารหัสแบบ End-to-end บน Desktop และ Mobile แล้ว

Zoom Banner 600x300 600x300 2 - Zoom เปิดให้บริการเข้ารหัสแบบ End-to-end บน Desktop และ Mobile แล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
หลังจากที่สัปดาห์ก่อน Zoom ได้ออกมาประกาศเตรียมเปิดให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถใช้บริการเข้ารหัสแบบ End-to-end (E2EE) ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Zoom ออกประกาศว่าฟีเจอร์ดังกล่าวพร้อมใช้งานแล้วทั้งบน Desktop และ Mobile Apps แต่ยังไม่รองรับบน Web Browser พร้อมเตรียมเก็บ Feedback เพื่อพัฒนาการเข้ารหัสให้ดียิ่งขึ้นcredit : Zoom.us

การเข้ารหัสแบบ E2EE นี้ ในเฟสแรกนี้ จะรองรับการใช้งานบน Windows, macOS และ Android สำหรับ iOS นั้น ต้องรอการยืนยันจากทาง App Store ของ Apple เสียก่อน ส่วนการใช้งานผ่าน Web Browser นั้นยังไม่รองรับ นอกจากนี้ Zoom ยังเปิดรับ Feedback จากการใช้งาน E2EE เป็นระยะเวลา 30 วันอีกด้วย
สำหรับกลไกการเข้ารหัสแบบ E2EE นั้น Zoom จะทำการสร้างกุญแจสำหรับเข้ารหัสข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล สำหรับใช้เข้ารหัส Voice และ Video Call ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยกุญแจดังกล่าวจะถูกจั

Source Link

Comments

Copied title and URL