ติช่า ค้าน! ไม่เอา CPTPP เกรงนักลงทุนต่างชาติได้ประโยชน์เต็มๆ

... หวั่นถึงอนาคตนักลงทุนต่างชาติจะได้ประโยชน์ จากข้อเสนอ CPTPP จึงได้แคปหน้าจอมือถือ ถึงความหมายของ CPTPP ถึงเรื่อง การส่งออก, การลงทุนจากต่างประเทศ, ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL