ค่ายมือถือ Jio ของอินเดีย เป็นค่ายมือถือนอกจีนรายแรกที่มีผู้ใช้เกิน 400 ล้านคน

... ซึ่งประกอบกับอัตราการเติบโตและส่วนแบ่งที่น่าสนใจของอินเดีย ทำให้ Jio เป็นบริษัทที่ดูมีอนาคตในตลาดโทรศัพท์มือถือของประเทศอินเดียที่ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL