เหนือชั้น! นักวิจัยอิสราเอลประดิษฐ์หน้ากาก ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยการชาร์จไฟ

... อิสราเอล ได้พัฒนาหน้ากากที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ ทำความสะอาดและฆ่าไวรัสได้ด้วยความร้อน ผ่านการชาร์จจากสาย USB ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL