รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพระราชทาน เพื่อประชาชนถิ่นทุรกันดาร

... และได้รับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลาแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล. รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพระราชทาน ภายในได้ติตตั้งระบบอุปกรณ์สื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL