ประเทศไทยจะปกป้อง”เมืองอัจฉริยะ”ให้มั่นคงปลอดภัยได้อย่างไร ?

19Q3 APAC Gigamon EM Header 800x500 600x375 1 - ประเทศไทยจะปกป้อง”เมืองอัจฉริยะ”ให้มั่นคงปลอดภัยได้อย่างไร ? เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ในบทความนี้ Gigamon จะมาแนะนำถึงวิธีที่รัฐบาลควรใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ในการป้องกันและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ได้อย่างรวดเร็ว
ที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ มักจะคุ้นเคยกับการแข่งขันกันเพื่อจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและมีอำนาจมากที่สุด แต่ปัจจุบันนี้ทุกประเทศต่างก็หันมาแข่งขันเพื่อจะเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดแทน รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยได้กล่าวว่า “เราต้องเป็นที่หนึ่ง” ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีได้กลายเป็นความสำคัญระดับต้นๆที่ผู้นำของประเทศในอาเซียนทุกคนต่างต้องให้ความสนใจ
แต่นวัตกรรมไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงและรัฐบาลจำเป็นต้องเข้าใจถึงจุดเปราะบางของระบบเศรษฐกิจแบบเสมือนนี้ การมีระบบเครือข่ายใหม่หมายถึงการต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและแรงงานใหม่ ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็หมายถึงการที่แฮกเกอร์จะมีวิธีการในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
ปัจจุบันนี้ที่ประเทศไทยกำลังมุ่ง

Source Link

Comments

Copied title and URL