‘เอมายด์’ ชูจุดแข็งความเชี่ยวชาญ นำโซลูชั่น IBM Financial Performance Management หนุนศักยภาพลูกค้า

amind 01 600x313 1 - ‘เอมายด์’ ชูจุดแข็งความเชี่ยวชาญ นำโซลูชั่น IBM Financial Performance Management หนุนศักยภาพลูกค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

เอมายด์ ผู้พัฒนาโซลูชั่นรายสำคัญของไอบีเอ็ม แนะนำโซลูชั่น IBM Financial Performance Management ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการวางแผนธุรกิจและงบประมาณทั้งองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวม สามารถประเมินสถาณการณ์ ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและงบประมาณให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที
บริษัท เอมายด์ กรุ๊ป จำกัด (Amind Group Company Limited) พันธมิตรธุรกิจของไอบีเอ็ม ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านโซลูชั่น ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางธุรกิจและความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรยังคงขาดเครื่องมือหรือโซลูชั่นที่ช่วยวางแผนทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทตัดสินใจนำเอาประสบการณ์และความชำนาญในทักษะด้านต่างๆ ของ

Source Link

Comments

Copied title and URL