Dell Webinar: The Future of Storage is Here: PowerStore. A New Approach to Infrastructure for the Data Era

dell powerstore webinar banner 01 600x300 1 - Dell Webinar: The Future of Storage is Here: PowerStore. A New Approach to Infrastructure for the Data Era เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Dell Webinar ในหัวข้อเรื่อง “The Future of Storage is Here: PowerStore. A New Approach to Infrastructure for the Data Era” เพื่อทำความรู้จักกับ Dell EMC PowerStore สตอเรจอัจฉริยะแห่งอนาคต ขุมพลังทรงประสิทธิภาพ รองรับการขยายงานขององค์กรในอนาคต ตอบโจทย์ความต้องการในยุคโลกแห่งข้อมูล รองรับทั้ง Traditional และ Cloud Native Workload ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 9.30 – 11.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้
รายละเอียดการบรรยาย
หัวข้อ: The Future of Storage is Here: PowerStore. A New Approach to Infrastructure for the Data Era
ผู้บรรยาย: ทีมงาน Dell EMC
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 9.30 – 11.00 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
ภาษา: ไทย
กำหนดการ
09.30 Int

Source Link

Comments

Copied title and URL