รื่นร่มรมเยศ : สมาธิช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ : โดย เสฐียรพงษ์​ วรรณปก

ไม่ใช่ยืนมือถือจานแล้วจิตใจล่องลอยไปที่อื่น ตาก็เหม่อลอยไร้จุดหมาย บางคนล้างชามไปใจคิดถึงคำนัดหมายกับเพื่อน จะไปดูหนัง ภาพหนังละคร ภาพเพื่อนๆ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL