How to การแต่งภาพโทน RED ด้วยแอปพลิเคชัน Lightroom mobile

... to แต่งภาพ เริ่มต้นจากการเปิดแอปพลิเคชัน Lightroom mobile ในมือถือของเราขึ้นมาก่อน จากนั้นทำการนำเข้ารูปภาพให้เสร็จเรียบร้อย จากภาพที่ตากล้องได้นำมาทำ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL