พม่าตัดสัญญาณเน็ตในยะไข่เข้าปีที่ 2 กลุ่มสิทธิชี้กำลังทำปชช.เสี่ยงโควิดมากขึ้น

2562 กับกลุ่มกองทัพอาระกัน (AA) กลุ่มก่อความไม่สงบที่ต่อสู้เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองให้กับชาวพุทธชาติพันธุ์ยะไข่ รัฐบาลได้สั่งปิดสัญญาณข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL