วีระ สวนกลับ เจ้ากรมสรรพาวุธทบ. สั่งปลด 'หมู่อาร์ม' อ้างเหตุผลหนีทหาร ฟังไม่ขึ้น!

มือถือติดต่อกันหลายครั้ง ไม่ใช่ว่ากองทัพบกโดยกรมสรรพาวุธจะติดต่อหรือติดตามตัว ส.อ. ณรงค์ชัยไม่ได้ การใช้อำนาจปลดส.อ.ณรงค์ชัย โดยอ้างเหตุผลที่ไม่ชอบดังกล่าว ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL