รับมือกับความผันผวนทางธุรกิจ ในยุค New Normal ด้วย Modernize Data Platform จาก Azure โดย A-HOST

A Host and MS Logo Edited - รับมือกับความผันผวนทางธุรกิจ ในยุค New Normal ด้วย Modernize Data Platform จาก Azure โดย A-HOST เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


คงต้องยอมรับว่าหลังจากนี้การดำเนินชีวิตและธุรกิจของเราคงไม่อาจกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ แม้ว่าอาจจะเห็นบริษัทที่ได้ผลประโยชน์เหตุการณ์ แต่ก็มีบริษัทจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ในด้านการลงทุนด้าน IT ก็เช่นกัน ความไม่แน่นอนเหล่านี้ อาจทำให้การลงทุนแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจอีกต่อไปเพราะขาดความยืดหยุ่น รวมถึง Business Disruption ที่การดำเนินธุรกิจแบบเดิม อาจไม่เพียงพอในการแข่งขัน ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว อย่างที่เราทราบดีแล้วว่าข้อมูลคือหัวใจของการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ ด้วยเหตุนี้เองการเตรียมบริการข้อมูลให้สามารถพร้อมดำเนินงานในทุกสภาวะการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุนี้เองเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านทาง A-HOST ผู้เชี่ย

Source Link

Comments

Copied title and URL